Gia công sản phẩm thổi nhựa

gia công sản phẩm PET

gia công sản phẩm ép nhựa

thông tin liên hệ
Hotline
Kinh Doanh - 0932 014 007

GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA THEO YÊU CẦU

Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Sản xuất sản phẩm nhựa theo yêu cầu
Gia công sản xuất thìa sữa chua
Gia công sản xuất thìa sữa chua
Gia công sản xuất chai lọ nhựa
Gia công sản xuất chai lọ nhựa
Gia công sản xuất chai lọ nhựa
Gia công sản xuất chai lọ nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất đĩa nhựa
Gia công sản xuất gáo múc nước nhựa
Gia công sản xuất gáo múc nước nhựa
Gia công sản xuất hộp nhựa thực phẩm
Gia công sản xuất hộp nhựa thực phẩm
Gia công sản xuất linh kiện nhựa
Gia công sản xuất linh kiện nhựa
Gia công sản xuất vỏ hộp kẹo trẻ em
Gia công sản xuất vỏ hộp kẹo trẻ em
Gia công sản xuất hộp nhựa đựng dao cạo
Gia công sản xuất hộp nhựa đựng dao cạo
Gia công sản xuất hộp nhựa đựng dao cạo
Gia công sản xuất hộp nhựa đựng dao cạo
Gia công sản xuất rổ rá nhựa
Gia công sản xuất rổ rá nhựa
Gia công sản xuất hộp nhựa các loại
Gia công sản xuất hộp nhựa các loại
Gia công sản xuất hộp nhựa các loại
Gia công sản xuất hộp nhựa các loại
Gia công sản xuất ly cốc nhựa
Gia công sản xuất ly cốc nhựa
Gia công sản xuất linh kiện nhựa
Gia công sản xuất linh kiện nhựa

GIA CÔNG SẢN PHẨM ÉP NHỰA

Rổ nhựa
Rổ nhựa
Hộp đựng linh kiên điện
Hộp đựng linh kiên điện
Sọt đựng rác
Sọt đựng rác
Các loại ống nước
Các loại ống nước
Vỏ mũ bảo hiểm
Vỏ mũ bảo hiểm

GIA CÔNG SẢN PHẨM THỔI NHỰA

Chai đựng hóa mỹ phẩm
Chai đựng hóa mỹ phẩm
Bình đựng nước giặt
Bình đựng nước giặt
Chai đựng sữa tắm
Chai đựng sữa tắm
Bình mẫu quảng cáo thuốc xịt mũi
Bình mẫu quảng cáo thuốc xịt mũi
Chai Oxy Già
Chai Oxy Già
Chai đựng mỹ phẩm nhiều loại
Chai đựng mỹ phẩm nhiều loại
Bình đựng nhớt
Bình đựng nhớt
Sản phẩm tạ các loại
Sản phẩm tạ các loại
Châm cồn
Châm cồn
Chai thuốc trừ sâu
Chai thuốc trừ sâu

GIA CÔNG SẢN PHẨM PET

Ly cà phê
Ly cà phê
Phôi pet
Phôi pet
chai PET
chai PET
Bình đựng nước nhỏ
Bình đựng nước nhỏ
Bình Nước loại lớn
Bình Nước loại lớn

THIẾT KẾ, GIA CÔNG & CHẾ TẠO KHUÔN NHỰA GIA DỤNG

Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Khuôn mẫu nhựa
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng
Chế tạo khuôn nhựa gia dụng